PROFIL SPOLOČNOSTI
Manažment W COMPLEX,s.r.o.

Vladimír LUDVÍK

JUDr. Ing., RSc. MBA

Konateľ spoločnosti

Absolvent inžinierskeho štúdia Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, doktorantského právnického štúdia v Prahe, manažérskeho štúdia na The Open University Business School a štúdia MBA na Sales Manager Akademie Ekonomickej univerzity Viedeň, štúdia RSc. na Slovenskej realitnej akadémii v Bratislave. Úspešny riešiteľ a projektový manažér inovatívnych projektov v oblasti solárnej energetiky, produktovodnej prepravy látok na báze ropy a ropných produktov a viacerých realitných projektov. Prezident spoločnosti W Corporation a konateľ W Complex s.r.o.

Linda MÓDEROVÁ

Ing., RSc. MBA

Obchodná riaditeľka


Absolventka inžinierskeho štúdia Ekonomickej univerzity v Bratislave, manažérskeho štúdia MBA na Sales Manager Akademie Ekonomickej univerzity Viedeň, prestížnej OISE Oxford Akademie vo Velkej Británii a štúdia RSc. na Slovenskej realitnej akadémii v Bratislave. Nositeľka certifikácie kvalifikovaného realitného poradcu SRA. Úspešná riešiteľka a projektová manažérka finančného manažmentu rezidenčných projektov Real Asset Managementu. Výkonná riaditeľka a prokúra spoločnosti W Complex s.r.o.

Jarmila GALOVIČOVÁ

Mgr.

Výkonná  riaditeľka ACA***


Absolventka magisterského štúdia Univerzity Jána Amosa Komenského v Prahe. Je úspešnou manažérkou  súkromných dovolenkových apartmánov v Podhájskej a na Liptove. Nositeľka certifikácie kvalifikovaného realitného poradcu Slovenskej realitnej akadémie. Výkonná riaditeľka Agro Complex Apartmens *** v Nitre a prokúra spoločnosti W Complex s.r.o.

ACA*** servis tím : Igor, Monika, Kristína, Peter, Iveta.