Stretnutie s Modernými odbormi JLR Nitra

U nás štrajk nehrozí: dobrá správa pre JAGUAR L.R. a AMAZON

vedenie ACA a odborov JLR a AMAZON o dlhodobej spolupráci

Riaditeľ ACA *** Martin Molnár rokoval s predsedom Odborov - ZO OZ MODERNÉ ODBORY AIOS JAGUAR LAND ROVER SLOVENSKO Petrom Mrázikom. Výsledkom stretnutia je dohoda o vzájomne prospešnej spolupráci o zabezpečení služieb krátkodobého a dlhodobého bývania pre odborárov JLR NITRA a Amazon Sereď, externé firmy JLR a priemyselného parku Nitra.

ACA *** ... a bývate v centre diania Nitry.