Náš tím

W COMPLEX, s.r.o.

Manažment 

W COMPLEX s.r.o. je organizačnou súčasťou W Corporation: profesionálneho združenia úzko spolupracujúcich, kapitálovo, investične a organizačne prepojených úspešných podnikateľských subjektov zdieľajúcich spoločné podnikateľské hodnoty, finančnú stabilitu, profesionálny servis a vzájomnú podporu W Asset Management v záujme dlhodobého udržateľného efektívneho rozvoja a prosperity združenia. 

Vladimír LUDVÍK

JUDr. Ing., RSc. MBA

Konateľ spoločnosti

Absolvent inžinierskeho štúdia Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, doktorandského právnického štúdia v Prahe, manažérskeho štúdia na The Open University Business School a štúdia MBA na Sales Manager Akademie Ekonomickej univerzity Viedeň, štúdia RSc. na Slovenskej realitnej akadémii v Bratislave. Úspešny riešiteľ a projektový manažér inovatívnych projektov v oblasti solárnej energetiky, produktovodnej prepravy látok na báze ropy a ropných produktov a viacerých realitných projektov. Prezident spoločnosti W Corporation a konateľ W Complex s.r.o.

Linda MÓDEROVÁ

Ing., RSc. MBA

Obchodná riaditeľka

Absolventka inžinierskeho štúdia Ekonomickej univerzity v Bratislave, manažérskeho štúdia MBA na Sales Manager Akademie Ekonomickej univerzity Viedeň, prestížnej OISE Oxford Akademie vo Velkej Británii a štúdia RSc. na Slovenskej realitnej akadémii v Bratislave. Nositeľka certifikácie kvalifikovaného realitného poradcu SRA. Úspešná riešiteľka a projektová manažérka finančného manažmentu rezidenčných projektov Real Asset Managementu. Obchodná riaditeľka a prokúra spoločnosti W Complex s.r.o.

Martin MOLNÁR

Výkonný riaditeľ

Skúsený hotelový manažér a skvelý komunikátor v prístupe k zákazníkom. Kariérne sa vypracoval z obslužného a prevádzkového pracovníka na riaditeľa Hotela Hviezda v Dudinciach, generálneho riaditeľa Alexandra Complexu v Slovenskej republike a výkonného riaditeľa hotelových komplexov Akademy hotely Česká republika - ZFP Hotely Akademie Česká republika. Člen manažérskej rady W Corporation, výkonný riaditeľ Agro Complex Apartments*** v Nitre a prokúra W Complex s.r.o.. 

Prevádzkový tím 

Monika Bédiová - Office manažérka

Alena Ellerová - chyžná